خرید دوربین عکاسی خرید دوربین خرید لنز عکاسی خرید شارژر دوربین عکاسی خرید باطری دوربین عکاسی خرید کیف دوربین عکاسی خرید رم دوربین عکاسی
حراج!

آموزش ایزو ISO9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت

تومان299,000 تومان199,000

دوره آموزشی مجازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات ISO9001:2015 در 15 جلسه

استاد: دکتر اعتباری

مدت زمان: بیش از 4 ساعت معادل با 16 ساعت آموزش حضوری

حجم دوره: حدود 1.6 گیگابایت

گواهینامه دوره: پس از شرکت در این دوره مجازی می توانید جهت هماهنگی شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه این دوره آموزشی با شماره تلفن های خانه مهندسی صنایع تماس حاصل فرمایید.

توضیحات

آموزش ایزو  ISO9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت

جلسه صفر

معرفی دوره و مدرس

جلسه اول

انواع استاندارد

معرفی سازمان جهانی ISO

معرفی استاندارد ISO9001

تاریخچه استاندارد ISO9001

جلسه دوم

برررسی محیط سازمان

معرفی و شناخت ذینفعان

بررسی نیازها و الزامات ذینفعان

جلسه سوم

بند ۳-۴ :دامنه کاربرد استاندارد ISO9001:2015 در سازمان

بند ۴-۴ :رویکرد فرآیندگرا

نقشه فرایندها

شناسنامه فرآیندها

پایش فرآیندها

جلسه چهارم

بند ۱-۵ :رهبری و تعهد

بند ۲-۵: خط مشی کیفیت و روش تدوین آن

بند ۳-۵ :چارت سازمانی ، شرح وظایف و مسئولیت ها و اختیارات

جلسه پنجم

بند ۱-۶: ریسک

شناسایی ریسک ها

ارزیابی ریسک ها

مقابله با ریسک

جلسه ششم

بند ۲-۶ : طرح ریزی اهداف سازمانی

ویژگی های اهداف

بند ۳-۶ : طرح ریزی تغییرات

جلسه هفتم

بند ۱-۷: منابع

بند ۲-۷: کارکنان

بند ۳-۷: زیرساخت

بند ۴-۷: محیط کار

بند ۵-۷: منابع پایش و اندازه گیری و کالیبراسیون

بند ۶-۷: مدیریت دانش

جلسه هشتم

۷-۲: صلاحیت

۷-۳: آگاهی

۷-۴: ارتباطات

۷-۵: اطلاعات مستند

جلسه نهم

بند ۱-۸: برنامه ریزی و کنترل عملیات

بند ۲-۸: تعیین الزامات محصولات و خدمات

شکایت مشتری

مباحث قرارداد و فروش

جلسه دهم

بند ۳-۸: طراحی

ورودی های طراحی

خروجی های طراحی

تصدیق چیست؟

صحه گذاری چیست؟

جلسه یازدهم

بند ۴-۸ :مباحث خرید و ارزیابی تامین کنندگان

برون سپاری ها

تصدیق محصولات خریداری شده

جلسه دوازدهم

بند ۵-۸: تولید و ارائه خدمات

کنترل تولید و ارائه خدمات

ردیابی محصول

اموال مشتری

محافظت از اموال

فعالیت های پس از تحویل

کنترل تغییرات

بند ۶-۸: ترخیص محصولات و خدمات

بند ۷-۸: محصول نامنطبق

روش پیگیری محصول نامنطبق

روش های برخورد با محصول نامنطبق

جلسه سیزدهم

بند ۹ : ارزیابی عملکرد

سنجش رضایتمندی مشتری

تجزیه و تحلیل داده ها

ممیزی داخلی

بازنگری مدیریت

جلسه چهاردهم

بند ۱۰: بهبود

اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

ریشه یابی عدم انطباق